Estructura educativa

La organización del Centro se estructura de la siguiente forma:

 

Equipo Directivo

Dña. Cristina Pilar Sánchez Domínguez

Dña. María Dolores Mallo Rey

Dña. María del Pilar Pérez Ferradás

 

Consejo Escolar

Representantes de la Titularidad:

D. José Luis Vilanova Dacosta

Dña. Carlota Sánchez-Montaña Puga

D. Óscar Álvarez Álvarez

Representantes del Profesorado:

Dña. María José Blanco Vázquez

Dña. Iria Castrillón Martínez

D. Rubén Montero Vázquez

D. Emilio Pintos Fraile

Representante del PAS:

D. Jesús Martins Hilario

 

Claustro de profesores

Dña. María José Blanco Vázquez

Dña. María Ángeles Cadenas Sánchez

Dña. Iria Castrillón Martínez

Dña. Noemí García Lamela

Dña. María Dolores Mallo Rey

D. Carlos Méndez Rodríguez

D. Rubén Montero Vázquez

D. Francisco Javier Ouviña Concheiro

Dña. Karine Marie Pierre Aida Pham

D. Emilio Pintos Fraile

Dña. María Luisa Romeu Díaz

D. Marcelo Alfonso Salazar Pérez

Dña. Cristina Pilar Sánchez Domínguez

Dña. Ana Isabel Torrón Martínez

 

Coordinadora de la FCT

Dña. Noemí García Lamela

 

Equipo Erasmus+

Dña. Cristina Pilar Sánchez Domínguez

Dña. María Ángeles Cadenas Sánchez

Dña. Karine Marie Pierre Aida Pham

 

Equipo de dinamización lingüística

Dña. María Dolores Mallo Rey (Coordinadora)

Dña. Noemí García Lamela

 

Observatorio de la Convivencia

Dña. Cristina Pilar Sánchez Domínguez

Dña. María Dolores Mallo Rey

Dña. María José Blanco Vázquez

D. Rubén Montero Vázquez

D. Jesús Martins Hilario

 

Coordinador Plan Dixital

D. Francisco Javier Ouviña Concheiro

 

Personal de Administración y Servicios

Dña. María del Pilar Pérez Ferradás

D. Jesús Martins Hilario